Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Werkwijze SVF

Laatst bijgewerkt op 329 dagen geleden door Sebastiaan Zwiers

Word je direct bij indiensttreding of binnen 6 maanden na je indiensttreding lid dan kun je in voorkomende gevallen direct een beroep op het fonds doen. Je hebt een wachttijd van 6 maanden als je lid geworden bent nadat je langer dan 6 maanden in dienst bent. Alle aanvragen worden in een maandelijkse vergadering behandeld door het bestuur van het SVF. Het inkomen op zich speelt geen rol bij het al of niet toekennen van een aanvraag. Ook is het mogelijk een renteloze lening aan te vragen op sociaal en/of medische gronden. De vaste lasten en bijzondere uitgaven spelen een rol bij de beoordeling voor het toekennen van een lening en de hoogte van het aflossingsbedrag. Uiteraard is de privacy gewaarborgd.

Als deelnemer kun je geen rechten ontlenen aan het deelnemerschap. Iedere aanvraag wordt apart door het bestuur in behandeling genomen en beoordeeld. Het bestuur besluit of de aanvraag geheel of gedeeltelijk kan worden gehonoreerd of wordt afgewezen. Jaarlijks wordt over de besluiten verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht en de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers