Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Participatieverklaringstraject binnen de gemeente: Revision

Participatieverklaring
U bent door DUO geïnformeerd over de voorwaarden van uw inburgering en het participatieverklaringstraject. Het participatieverklaringstraject is sinds 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Op deze informatiepagina leest u hoe de gemeente het aanbod voor dit examenonderdeel heeft georganiseerd.

Participatieverklaringstraject
VluchtelingenWerk Nederland, regio West en Midden-Nederland, heeft van de gemeente de opdracht gekregen om iedereen die hiervoor in aanmerking komt een participatieverklaringstraject aan te bieden. Het traject bestaat uit een bijeenkomst van één dag en wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Deze verklaring is eigendom van de deelnemer. In de bijlage van deze pagina (bij bestanden) vindt u een brochure met alle nodige informatie over de training.


Kosten
Het participatieverklaringstraject kost € 150 (dit bedrag is landelijk vastgesteld door de overheid). U kunt dit op de volgende manier betalen. U maakt dit bedrag direct over op het rekeningnummer van de gemeente:

NL03BNGH0285023160 t.n.v. Gemeente Haarlem of Gemeente Zandvoort

Onder vermelding van: uw geboortedatum + uw volledige naam 

Nadat u dit bedrag hebt betaald aan de gemeente kunt u zich aanmelden voor het participatieverklaringstraject

Aanmelden
Vervolgens kunt u zich online aanmelden voor het participatieverklaringstraject op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/aanmelden-eendaagse-workshop-participatieverklaring.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de participatieverklaring of het participatieverklaringstraject, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereikbaar op telefoonnummer 14 023. Of u kunt direct een e-mail sturen naar iali@haarlem.nl.

Statushouders ontvangen een aparte uitnodiging voor het meerdaagse participatieverklaringstraject bij Vluchtelingenwerk Nederland