Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Deze groep is besloten.

Het Coördinatieplatform externe communicatie is de plek waar de SOPI's, ROGO's en gemeente Haarlem overleggen over het optimaal laten verlopen van de samenwerking.