Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Deze groep is besloten.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep is er afgesproken dat er een adviescommissie* “beheer en onderhoud Schoterbos” wordt ingesteld.

In deze commissie zitten vertegenwoordigers van:

- de organisaties die in het Schoterbos zijn gevestigd

- de omliggende wijkraden

- de natuur- en milieuorganisaties

Ook de gemeente Haarlem en Spaarnelanden nemen deel.

De commissie adviseert over de inrichting, het beheer, onderhoud en gebruik van het Schoterbos.

De commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar, naar mate het project vordert kan het aantal naar behoefte worden aangepast.

 

foto door Hanno Lans