Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Informatie

In het Handboek Maatschappelijke Opvang staan werkafspraken die gemaakt zijn met de ketenpartners in de maatschappelijke opvang en zorg en hulpverlening aan daklozen. Het betreft afspraken over toegang tot de maatschappelijke opvang en over door- en uitstroom.

Het handboek is een levend document dat voortdurende wordt aangepast. Op deze plek staat altijd de meest recente versie.

Opmerkingen, aanvullingen en reacties kunt u per e-mail sturen naar: Suzanne Boekestijn