Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Social Return in Haarlem

In Haarlem maken we met elkaar de stad

Samen met de stad werkt de gemeente aan een samenleving waar niemand aan de kant staat. Met het intreden van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak is de gemeente samen met publieke- en private partijen op zoek naar samenwerkingsvormen om de nieuwe regelgeving tot een succes te maken en meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Daarnaast wil de gemeente in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen sociaal ondernemen stimuleren om zoveel mogelijk duurzame werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. Dit doet de gemeente door het stellen van sociale voorwaarden bij het verstrekken van subsidies en opdrachten.

Betekenis

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SROI is het opnemen van sociale voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten met als doel dat de investering die de gemeente doet, een sociale winst oplevert voor mensen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid bij voorkeur in Haarlem.

Contact

Voor meer informatie over Social Return neemt u contact op met team Social Return van de gemeente Haarlem, tel 023 - 511 38 67 of mail naar socialreturn@haarlem.nl

Uw adviezen of creatieve ideeën over social return zijn ook van harte welkom.

Lokaal Sociaal Akkoord

Werkgevers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente zetten zich er samen voor in dat meer Haarlemmers een baan krijgen bij een reguliere werkgever. Dat is afgesproken in het Lokaal Sociaal Akkoord.

Naast een aantal grote werkgevers en ondernemersverenigingen dragen bijvoorbeeld ook de maatschappelijke partners in de Haarlemse keten, woningcorporaties, het Nova College, Hogeschool InHolland, het UWV en Paswerk bij. Met het Lokaal Sociaal Akkoord wil de gemeente social return aanjagen.

Het Lokaal Sociaal Akkoord 2015– pdf

Netwerkaanpak: Werkgevers gaan inclusief – pdf

Presentatie Werkgevers gaan inclusief 17 februari 2015 – ppt

Folder Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking – pdf