Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Deze groep is besloten.

Groep ter ondersteuning van communicatie met de partners over het realiseren van een waterverbinding Delft-Haarlemmer kweektuin-Ripperda. Hiermee wordt beoogd schoon kwelwater uit de duinen vanuit de Delft via de Schoterveenpolder in de Haarlemmer kweektuin te brengen en vervolgens aan te sluiten op de bestaande ringgracht rond het Ripperdaterrein. Het hart van deze verbinding vormt het te realiseren oppervlaktewater op het terrein van de Haarlemse kweektuin,

 

Procesmanager: Wimmy Hengst