Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Stembureau-instructie

Deze instructie is bedoeld voor beide verkiezingsdagen in 2019 en helpt u bij de voorbereiding op uw taak als stembureaulid. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland volgens dezelfde regels zijn stem kan uitbrengen. Die regels worden in deze instructie behandeld.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers