Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Welkom

Welkom op het Extranet van de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem gebruikt dit platform voor de samenwerking met externe partners.

We zijn in het proces om alle gebiedsdeelsites te integreren binnen dit platform.

Voor de gebiedscommunicatie maakt de gemeente Haarlem gebruik van vijf gebiedsdeelsites waaronder Oost023.nl. Inmiddels zijn Insite+ als intranet en Haarlem.pleio.nl als extranet van de gemeente Haarlem gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van nieuwe functionaliteiten en hebben we de gebruikersvriendelijkheid van het platform verbeterd. Met dit uitgangspunt en de wens het beheer te centreren is ervoor gekozen de vijf gebiedsdeelsites te bundelen onder één enkele site namelijk het extranet van de gemeente Haarlem (haarlem.pleio.nl).